BỮA CƠM SỐ 10 – NGHIA & UYEN

NGHĨA - UYÊN

A TALE AS OLD AS TIME – TAI & NHU

TÀI - NHƯ

GREY – VINH & NGOC

VINH - NGỌC

ONE DIRECTION – NGỌC & VINH

VINH - NGỌC

REMEMBRANCES – KIRK & YEN

KIRK - YEN

DREAM ABOUT YOU – THẠCH & LINH

THẠCH - LINH

BALOON UP, NO WAY DOWN – HUY & MAI

THỜI ẤY, ANH VÀ EM

HUY - LINH

Ghibi, we love!

TEE - VÂN

The Rewritten Stars

HÀO - YẾN
10/32