BỮA CƠM SỐ 10 

NGHĨA - UYÊN

A TALE AS OLD AS TIME

TÀI - NHƯ

GREY

VINH - NGỌC

ONE DIRECTION

VINH - NGỌC

REMEMBRANCES

KIRK - YEN

DREAM ABOUT YOU – THẠCH LINH

THẠCH - LINH

BALOON UP, NO WAY DOWN – HUY & MAI

YOU LIGHT UP MY WORLD

HÂN - VY

THỜI ẤY, ANH VÀ EM

HUY - LINH

Ghibi, we love!

TEE - VÂN

The Rewritten Stars

HÀO - YẾN

TIME OF THE FULL BLOOM

HIẾU - ĐAN
12/33