She said: “I do”

VIỄN ĐĂNG - TRÚC MAI

Hues of the rainbow

PHƯƠNG NGHI - KHẢ NGÂN

Light up the love

Kiệt-An

Râu cưới Mèo

Luân-Hằng

Colours of monochrome

JASE & JEAN BAPTISTE

Distance of love

Hào - Tiên

Golden love

Đức Tuân - Diễm Quỳnh

Pucca of love

Xuân Vinh & Lan Vy

The peace of destiny

​Quốc Hoàng & Thanh Thanh

Beatiful night

Shanman - Vân

Take you to the very end

Khoa-Van
51/51